Legal notice

Palvelun tarjoaja


Solu & Co Oy (y-tunnus: 3231454-9)

Teollisuuskatu 26 B 62

00520 Helsinki

contact.soludesign@gmail.com

 

Takuu

Kaikilla Verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on Solu Designin myöntämä kahden vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Takuu ei koske normaaleja käyttöön ja kulumiseen liittyviä vikoja.

Solu Design voi vapautua takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoutuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai hoidosta tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

 

Ehtojen muuttaminen


Solu Design varaa oikeuden muuttaa verkkokauppaa, sen käytäntöjä ja tilaus- ja toimitusehtoja milloin tahansa. Mikäli ehtoja muutetaan, Solu Design ilmoittaa muutoksesta verkkokaupan Käyttöehdot sivulla. Muutetut ehdot koskevat niitä tilauksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu.

 

Ylivoimainen este


Solu Design ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Tällaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan mm. tulipalot, työtaistelutoimenpiteet, sodat, luonnonkatastrofit, viranomaisten väliintulot, häiriöt kuljetuksissa, alihankkijoilla, laitteissa, ohjelmistoissa, selaimessa tai verkkoyhteydessä.

 

Vastuut ja Omistusoikeudet


Solu Design ei vastaa välillisistä vahingoista elleivät ne aiheudu tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Verkkokaupan sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Solu Designille ja kaikki Verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (mukaan lukien tuotekuvat, piirrokset, tekstit, grafiikat ja logot) ovat Solu Designin omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta ladata, muokata, siirtää, välittää, kopioida tai myydä Verkkokaupan sisältöä tai osaa siitä ilman Solu Designin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Riitojen ratkaisuun tekijänoikeusrikkomustilanteessa sovelletaan Suomen lakia.

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to wish listBrowse the wish listRemove from wish list
Shopping basket

Your shopping cart is empty.

Go back to the store